Şeyh Muhammed Selim Efendi

Mehmet Selim Seven, 1892 yılında Hakkari Merkeze bağlı Kavaklı (Marûnis) köyünde dünyaya geldi. Babası Abdullah Efendi ve annesi Emine Hanımdır. Birinci eşi olan Rabia Hanımın vefatından sonra, 1939 yılında Fatma hanım ile evlenmiştir.

Şeyh Muhammed Selim Efendi
 
Mehmet Selim Seven, 1892 yılında Hakkari Merkeze bağlı Kavaklı (Marûnis) köyünde dünyaya geldi.
 
Babası Abdullah Efendi ve annesi Emine Hanımdır.  
 
Birinci eşi olan Rabia Hanımın vefatından sonra, 1939 yılında Fatma hanım ile evlendi.
 
İlk eşi Rabia Hanımdan; Hayat, Übeydullah, Zeynep, Zümrüt ve Abdurrahman adlarında 5 çocuğu olmuştur.
 
İlk tahsilini, müderris olan Şeyh Abdülaziz Hani'nin yanında yapmıştır.
 
İlk tahsilinden sonra 12 ilim tahsilini yapmak için, önce Başkale'ye ardından Van'ın Gevaş ilçesindeki medresede tahsiline devam eder.
 
Medrese ve Dini Tedrisatta öğrenim görmüştür.
 
Nakşibendi Şeyhi'dir.
 
1. Dünya Savaşında Ermeniler ve Ruslar Van'ı işgal edince, bunlara karşı koymaya karar verir.
 
Fakat henüz genç yaşta olduğu için, okumanın ona daha yararlı olacağına kanaat getiren  hocalarının tavsiyeleri üzerine, Musul, Şam ve Bağdat'taki üç alimin yanında tahsilini tamamlamak üzere buralara gider. 
 
13 yıllık tahsil hayatının ardından ''Hoca'' sıfatını almaya hak kazanmıştır.
 
Başlıca eserleri arasında ''Nefehat Şerhi'' ve ''İstikbal'' vardır.
 
Savaşın sona ermesiyle beraber Hakkari'ye dönen Şeyh Muhammed Selim Efendi, ilk olarak Hudut Nesayıh Heyetinde görevinin ardından, kendisine Hakkari İl müftülük görevi teklif edildi. Ancak bu görevi kabul etmeyen Şeyh Muhammed Selim Efendi,  Hakkari Valisinin ısrarı üzerine il vaizliğinin kabul ederek valilik tarafından buraya tayin edilmiştir.
 
İyi derecede Türkçe, Arapça, Farsça ve Kürtçe bilen Şeyh Muhammed Selim Efendi, 1946 ve 1950 yılları arasında 8. dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Hakkari Milletvekili olarak seçilir ve TBMM'de görev yapmıştır.
 
1951-1954 yılları arasında ise 9. Dönem Demokrat Parti (DP) partisinden Hakkari milletvekili olarak görev yaptı.
 
Bir taraftan Milletvekilliği görevini devam eden Şeyh Muhammed, bir taraftan da yereldeki ilmi çalışmalarına devam etti.
 
Bunun için her son bahar TBMM’nden izin alarak kente gelen Şeyh, Dağgöl Mahallesinde bulunan Tekkesinde talebelerine ders vermeye devam etti. Halk tarafından çok sevilen bir şahsiyet olan Şeyh Muhammed Selim Efendi, kendisini tekkede ziyaret eden yöre halkı ile uzun uzun dini sohbetler ederdi.
 
1946 yılında kendi isteği ile girdiği siyasetten 1954 yine kendi isteği ile ayrılarak kendisini talebelerine ve ilme vererek, Hakkari ve civar ilçe ve köylerde ilim ve irfan yaymaya devam etti.
 
Aile olarak her zaman kentin ihtiyaçlarına cevap olmak ve sıkıntıların giderilmesi konusunda her zaman sorumluluk alan Şeyh Muhammed Selim Efendi, kendisinden sonra oğlu Übeydullah Mümtaz Sevenin siyasete girerek halka hizmet etmesini uygun bulmuştur.
 
10 ve 11. dönemlerde Demokrat Parti (DP) Hakkari Milletvekilliğine seçilmiştir.
 
Hakkari Merkez Bulak Mahallesi nüfus kayıtlı olan Şeyh Muhammed Selim Efendi,
 
1955 yılında 63 yaşında iken sağlık sorunlarına yenik düşerek hakkın rahmetine kavuşmuştur.
 
Hakkari Dağgöl Mahallesi Kale Altı Mezarlığında türbesi bulunan Şeyh Muhammed Selim Efendi yıllardır Hakkarililer tarafından türbesi ziyaret edilmektedir.

Gold Firmalar